รหัสผ่าน
Travel :: ไปทำวีซ่าที่กรมการกงสุล...สาขาแจ้งวัฒนะ

ได้มีโอกาสไปกรมการกงสุลสาขาแจ้งวัฒนะเพื่อไปทำ Passport มาครับ

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปทำ Passport คือ

 

- บัตรประชาชนที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก หากไม่มีเลข 13 หลักต้องนำทะเบียนบ้านมาแสดง

- ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ นามสกุล

- ค่าธรรมเนียม 1,000 บาทและค่าส่งไปรษณีย์ 35 บาท

 

แนะนำให้ไปในวันก่อนช่วงเวลาเดินทางของเราประมาณ 2-3 อาทิตย์ ถ้าวันที่เราไปเป็นช่วงเทศกาลให้ขอทิ้งไว้นานหน่อยนะครับ

 

การ บริการของที่นี่ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับ มีมาตราฐานเพราะเป็นสาขาใหญ่ พนักงานเยอะครับ ตอนผมไปมีคนรอหลายร้อยคน กดเกมส์รอเกือบ ชม.เค้าก็เรียกเลยครับ

แผนที่ครับ

 

 ด้านล่างเป็นข้อมูลของการทำ Passport นะครับ เผื่อว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย

 

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่

    1. รับบัตรคิว

    2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก(หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆที่จำเป็น อาทิ หากเปลี่ยนชื่อสกุล ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ มาแสดง เพื่อตรวจสอบข้อมูล

        - ข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า )

        - แจ้งความประสงค์หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์

    3. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (และค่าส่งไปรษณีย์ 35 บาทหากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม      

       ท่านจะได้รับหนังสือเดินทาง ดังนี้

 

   * หากยื่นที่กรมการกงสุล ผู้ร้องสามารถรับหนังสือเดินทางได้ 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ

   * หากยื่นที่สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้าและบางนา) ผู้ร้องจะได้รับเล่มภายใน 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ

   * กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดและขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ผู้ ร้อง (ในเขตเมือง) จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 วันทำการ

   * โดยที่กระทรวงฯ ได้ติดตั้งเครื่องอ่านหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จำลองเพื่อผู้ร้องสามารถ ทดสอบการผ่านเข้า-ออกท่าอากาศยานโดยอัตโนมัติไว้ 1 เครื่อง ที่กรมการกงสุล ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มารับเล่มด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ถือหนังสือเดินทางมีความคุ้นเคยกับการใช้หนังสือเดินทาง อิเล็กทรอนิกส์และระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ

   * ในกรณีจำเป็น สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนหรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS)

 

SoManyReview.Com

ได้มีโอกาสไปกรมการกงสุลสาขาแจ้งวัฒนะเพื่อไปทำ Passport มาครับ

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปทำ Passport คือ

 

- บัตรประชาชนที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก หากไม่มีเลข 13 หลักต้องนำทะเบียนบ้านมาแสดง

- ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ นามสกุล

- ค่าธรรมเนียม 1,000 บาทและค่าส่งไปรษณีย์ 35 บาท

 

แนะนำให้ไปในวันก่อนช่วงเวลาเดินทางของเราประมาณ 2-3 อาทิตย์ ถ้าวันที่เราไปเป็นช่วงเทศกาลให้ขอทิ้งไว้นานหน่อยนะครับ

 

การ บริการของที่นี่ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับ มีมาตราฐานเพราะเป็นสาขาใหญ่ พนักงานเยอะครับ ตอนผมไปมีคนรอหลายร้อยคน กดเกมส์รอเกือบ ชม.เค้าก็เรียกเลยครับ

แผนที่ครับ

 

 

ด้านล่างเป็นข้อมูลของการทำ Passport นะครับ เผื่อว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย

 

 

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่

    1. รับบัตรคิว

    2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก(หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆที่จำเป็น อาทิ หากเปลี่ยนชื่อสกุล ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ มาแสดง เพื่อตรวจสอบข้อมูล

        - ข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า )

        - แจ้งความประสงค์หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์

    3. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (และค่าส่งไปรษณีย์ 35 บาทหากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม      

       ท่านจะได้รับหนังสือเดินทาง ดังนี้

 

   * หากยื่นที่กรมการกงสุล ผู้ร้องสามารถรับหนังสือเดินทางได้ 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ

   * หากยื่นที่สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้าและบางนา) ผู้ร้องจะได้รับเล่มภายใน 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ

   * กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดและขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ผู้ ร้อง (ในเขตเมือง) จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 วันทำการ

   * โดยที่กระทรวงฯ ได้ติดตั้งเครื่องอ่านหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จำลองเพื่อผู้ร้องสามารถ ทดสอบการผ่านเข้า-ออกท่าอากาศยานโดยอัตโนมัติไว้ 1 เครื่อง ที่กรมการกงสุล ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มารับเล่มด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ถือหนังสือเดินทางมีความคุ้นเคยกับการใช้หนังสือเดินทาง อิเล็กทรอนิกส์และระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ

   * ในกรณีจำเป็น สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนหรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS)

ได้มีโอกาสไปกรมการกงสุลสาขาแจ้งวัฒนะเพื่อไปทำ Passport มาครับ

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปทำ Passport คือ

 

- บัตรประชาชนที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก หากไม่มีเลข 13 หลักต้องนำทะเบียนบ้านมาแสดง

- ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ นามสกุล

- ค่าธรรมเนียม 1,000 บาทและค่าส่งไปรษณีย์ 35 บาท

 

แนะนำให้ไปในวันก่อนช่วงเวลาเดินทางของเราประมาณ 2-3 อาทิตย์ ถ้าวันที่เราไปเป็นช่วงเทศกาลให้ขอทิ้งไว้นานหน่อยนะครับ

 

การ บริการของที่นี่ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับ มีมาตราฐานเพราะเป็นสาขาใหญ่ พนักงานเยอะครับ ตอนผมไปมีคนรอหลายร้อยคน กดเกมส์รอเกือบ ชม.เค้าก็เรียกเลยครับ

แผนที่ครับ

 

 

ด้านล่างเป็นข้อมูลของการทำ Passport นะครับ เผื่อว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย

 

 

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่

    1. รับบัตรคิว

    2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก(หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆที่จำเป็น อาทิ หากเปลี่ยนชื่อสกุล ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ มาแสดง เพื่อตรวจสอบข้อมูล

        - ข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า )

        - แจ้งความประสงค์หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์

    3. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (และค่าส่งไปรษณีย์ 35 บาทหากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม      

       ท่านจะได้รับหนังสือเดินทาง ดังนี้

 

   * หากยื่นที่กรมการกงสุล ผู้ร้องสามารถรับหนังสือเดินทางได้ 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ

   * หากยื่นที่สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้าและบางนา) ผู้ร้องจะได้รับเล่มภายใน 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ

   * กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดและขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ผู้ ร้อง (ในเขตเมือง) จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 วันทำการ

   * โดยที่กระทรวงฯ ได้ติดตั้งเครื่องอ่านหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จำลองเพื่อผู้ร้องสามารถ ทดสอบการผ่านเข้า-ออกท่าอากาศยานโดยอัตโนมัติไว้ 1 เครื่อง ที่กรมการกงสุล ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มารับเล่มด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ถือหนังสือเดินทางมีความคุ้นเคยกับการใช้หนังสือเดินทาง อิเล็กทรอนิกส์และระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ

   * ในกรณีจำเป็น สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนหรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS)

ความคิดเห็น
Copyright © 2010 So Many Reviews. All rights reserved.